Regulamin sklepu

Dotyczy zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem :

www.toman.sklep.pl

&1 - inforamcje ogólne

1.1 Sklep internetowy www.toman.sklep.pl prowadzony jest przez firmę: TOMAN Tomasz Pajdzik, Kobylany ul. Kwiatowa 49, 32-082 Bolechowice. NIP: 676-179-56-60 regon: 357232478, email: biuro@toman.sklep.pl

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu i warunki korzystania przez Klientów.

1.3 Regulamin udostępniony jest w formie elektronicznej umożliwiącej zapisanie go, oraz odtworzenie w systemie informatycznym klienta.

& 2 - definicje

2.1 Sprzedawca - Firma TOMAN Tomasz Pajdzik

2.2 Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2.3 Klient - każda osoba przeglądająca treści strony sklepu internetowego. 

2.4 Konto - Zarejestrowane dane klientów na temat przeprowadzanych transakcji oraz narzędzie służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

2.5 Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 

& 3 - Wymagania techniczne

3.1 W celu korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet, oraz adres poczty email. Sklep internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient, i tym samym wyraża zgodę na ich stosowanie. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu Klienta. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej w sklepie internetowym stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

§4. Rejestracja użytkowników

4.1 Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne. 

4.2 Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

4.2 Klient w celu założenia Konta dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza w prawym górnym rogu sklepu: Logowanie --> Zarejestruj się

4.3 Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika

4.4 Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w sklepie internetowym osobom trzecim.

4.5 Zarejestrowany Klient ma możliwość: zmienić swoje dane, zmienić swoje hasło, możliwość zamówienia produktu, możliwość śledzenia statusu zamówienia, ma też możliwość usunięcia konta.

4.6 Po dokonaniu rejestracji klient otrzymuje maila z informacją o rejestracji i może dokonywać zakupów.

§5 - Realizacja zamówień

5.1 Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 

5.2 Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

5.3 Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka, wybranie sposobu płatności, oraz dostawy.