Regulamin sklepu

Dotyczy zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem :

www.toman.sklep.pl

&1 - inforamcje ogólne

1.1 Sklep internetowy www.toman.sklep.pl prowadzony jest przez firmę: TOMAN Tomasz Pajdzik, Kobylany ul. Kwiatowa 49, 32-082 Bolechowice. NIP: 676-179-56-60 regon: 357232478, email: biuro@toman.sklep.pl

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu i warunki korzystania przez Klientów.

1.3 Regulamin udostępniony jest w formie elektronicznej umożliwiącej zapisanie go, oraz odtworzenie w systemie informatycznym klienta.

& 2 - definicje

2.1 Sprzedawca - Firma TOMAN Tomasz Pajdzik

2.2 Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2.3 Klient - każda osoba przeglądająca treści strony sklepu internetowego. 

2.4 Konto - Zarejestrowane dane klientów na temat przeprowadzanych transakcji oraz narzędzie służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

2.5 Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 

& 3 - Wymagania techniczne

3.1 W celu korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet, oraz adres poczty email. Sklep internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient, i tym samym wyraża zgodę na ich stosowanie. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu Klienta. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej w sklepie internetowym stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

§4. Rejestracja użytkowników

4.1 Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne. 

4.2 Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

4.2 Klient w celu założenia Konta dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza w prawym górnym rogu sklepu: Logowanie --> Zarejestruj się

4.3 Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika

4.4 Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w sklepie internetowym osobom trzecim.

4.5 Zarejestrowany Klient ma możliwość: zmienić swoje dane, zmienić swoje hasło, możliwość zamówienia produktu, możliwość śledzenia statusu zamówienia, ma też możliwość usunięcia konta.

4.6 Po dokonaniu rejestracji klient otrzymuje maila z informacją o rejestracji i może dokonywać zakupów.

§5 - Realizacja zamówień

5.1 Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 

5.2 Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

5.3 Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka, wybranie sposobu płatności, oraz dostawy.

  • § 6. Odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 roku i późniejszymi zmianami o "Prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru Rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisywanych na informatycznych nośnikach odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie zostało usunięte oryginale opakowanie.

3. W przypadku treści cyfrowych odstąpienie od umowy jest możliwe wówczas, gdy konsument nie wyrazi zgody na użycie treści przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Kupującego

a) przesłanie drogą elektroniczną, na następujący adres e-mailowy: toman.biuro@gmail.com

b) przesłanie drogą pocztową pisemnej, informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 7. Gwarancje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji.

4. Towary komisowe/używane nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Nie są też objęte gwarancją.

5. Reklamowany Towar należy przesłać na następujący adres:

TOMAN Tomasz Pajdzik

Kobylany ul. Kwiatowa 49

32-082 Bolechowice